TMMNDT olarak amacımız; pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artırmak için tek yolu “müşteri memnuniyeti ’’ olduğu gerçeğinden hareketle, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli yükseltmektir. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için;

• Sektörümüzde uygulanan en modern ve verimli teknolojileri sürekli takip ederek mevcut ürünlerimizi iyileştirmek ve yeni ürün geliştirmek,

• Gelişen teknolojimiz ile bizce çok önemli olan, yerli katma değer oranını arttırmak ve yurt dışına daha az döviz çıkmasını sağlamak,

• Kendi ürettiğimiz ve temsil ettiğimiz tüm markaların ürünlerinde satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak,

• Çalışanlarımızın firma hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak için zihinsel ve bedeni faaliyetlerini en verimli bir biçimde kullanabilmeleri yönünde eğitimlerini sağlamak,

• Kendi kendini yenileyen ve sürekli gelişen bir kurumsal yapıyı gerçekleştirmek,

• Kalite kavramını, müşteri ilişkileri, üretim ve teslimat süreçlerinin tamamına yerleştirmek,

• Kaynakları optimum ve çevreye duyarlı kullanmak,

• Yaptığımız her işin ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapılmasını ve kalite iyileştirme çalışmalarında sürekliliği sağlamak,

• Toplam kalite yönetimine ulaşmak için ISO 9001 standartlarına her zaman uymayı ve kurulan kalite sistemini sürekli geliştirmeyi kendimize prensip edinmek, Ürün ve hizmette sürekli yükseltilen kalitenin TMMNDT markası ile özdeşleşerek, markamızın kalitenin sembolü haline gelmesini sağlamak,

firmamızın kalite politikasıdır.